DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Novinky

NOVINKY
-----------------------------------------------------------------------

 

Nové číslo účtu Severočeské pobočky od 09.01.2020:

291710562/0300

Staré číslo pobočky již není funkční.


Upozornění: Žádáme organizátory akcí, aby zaslali žádosti o akce pro rok 2024 nejpozději do 28.05.2023. Děkujeme moc.
 

12.09.2023

Severočeská pobočka S ČKNO - školení bonitačních figurantů 2023

datum: 09.09.2023

místo: ZKO Lovosice

Školení se zúčastnili pouze 3 figuranti.
Jedná se o zkušené figuranty a všichni tři adepti zkoušky splnili. Průběh školení proběhl bez problémů.
 

Noví bonitační figuranti Severočeské pobočky S ČKNO s platností od 09.09.2023
 

Patrik Brzybohatý - Marxovo nám. 75, 439 42 Postoloprty, tel: 731458423

Miroslav Škaloud - Karla Šrúmy 407, 439 01 Černčicetel: 725814881

Jindřich Žák - Žitavská 370, 471 54 Cvikov, tel: 724866045


 

28.05.2023

Přidány propozice na oblastní výstavu v Hajništi - ZDE

Přidány propozice na bonitaci v Hajništi - ZDE


18.07.2023

Univerzalsieger 2023 Sursee CH

Vello v. Eichenplatz

(Tell v. Ghatas x Osana v.d. Schmiede)

maj: Roman Janata

vítěz výstavy (posuzovala M. Dorssen - ch.st. v. Arlett) 
výkon: A80, B70, C80

Celkové umístění - 8. místo
 14.07.2023

Přidány výsledky oblastní výstavy v Novém Boru - ZDE


11.07.2023

Přidány výsledky oblastní výstavy v Litoměřicích - ZDE

Přidány výsledky bonitace v Litoměřicích - ZDE


28.05.2023

Přidány propozice na oblastní výstavu v Litoměřicích - ZDE

Přidány propozice na bonitaci v Litoměřicích - ZDE


16.05.2023

Informac z oficiálních stránek S ČKNO ohledně DNA a bonitací (zveřejněno 16.5.2023).


DNA - bonitace 2023
Po dohodě s panem O. Šiškou (Plemenná kniha) mohou psi (feny) na bonitace do odvolání i bez potvrzení DNA v PP (z Německa). Doklady o splněné bonitaci budou odeslány rozhodčím na PK a po dodání potvrzeného DNA v PP na PK budou vráceny majiteli.


Přidány výsledky výstavy ve Štětí - ZDE

Přidány výsledky bonitace v Prackovicích - ZDE
Upozornění: Žádáme organizátory bonitací, aby překontrolovali figurantům členství v klubu S ČKNO - viz. zápis z předsednictva S ČKNO z 1.6.2022.
 

Schváleny nové členské příspěvky pro rok 2023:

člen 800,-Kč, rodinný příslušník 200,-Kč, nový člen 1200,-Kč,  mládež – 400,-Kč, zahr. Evropa – 1200,-Kč, nový člen Evropa 1500,-Kč, zámoří stálý  1600,-Kč, nový člen zámoří – 1900,-Kč24.11.2022

Přidány výsledky bonitace v Litoměřicích - ZDE


31.10.2022

Přidány výsledky bonitace v Chomutově - ZDE

13.10.2022

Přidány výsledky výstavy v Teplicích ZDE a bonitace v Teplicích ZDE

21.09.2022

Pozor změny:

1) Bonitace v Teplicích se přesouná na nový termín 8.10.2022

2) Změna figuranta na bonitaci v Hajništi


 

29.08.2022
Přidány propozice ZDE a přihláška ZDE na výstavu v Hajništi

Přidány propozice ZDE a přihláška ZDE na bonitaci v Hajništi


23.08.2022

Přidány propozice na výstavu a bonitaci v Teplicích - ZDE

 

11.08.2022
Přidány výsledky bonitace v Prackovicích - ZDE

 

22.06.2022

Přidány výsledky KV CAC Litoměřice - ZDE

17.06.2022

Přidány propozice a přihlášku na bonitaci v Prackovicích

propozice - ZDE

přihláška - ZDE
 

14.06.2022

Přidány propozice a přihláška na OV v Novém Boru

elektronické přihlášení - ZDE

propozice - ZDE

přihláška - ZDE

17.05.2022

Přidány výsledky bonitace v Litoměřicích - ZDE

22.04.2022

Žádáme organizátory akcí Severočeské pobočky, aby akce na rok 2023 nahlásili nejpozději do konce května 2022 - pobočka musí odeslat akce ÚPCH nově již v 1/2 června 2022

13.04.2022

Přidány propozice a přihláška na OBLASTNÍ VÝSTAVU ve Varnsdorfu - ZDE


24.03.2022

24.03.2022

Přidány propozice na KRAJSKOU VÝSTAVU se zadáním CAC v Litoměřicích - ZDE

 

16.02.2022
Přidány propozice a přihláška na OBLASTNÍ VÝSTAVU ve Štětí - ZDE

Přihláška:


15.02.2022


S lítostí oznamujeme, že dnes 15.02.2021 zemřela dlouholetá chovatelka německých ovčáků, odroku 1987 poradkyně chovu, paní MVDr. Ivana Rosolová


28.12.2021


S lítostí oznamujeme, že dne 26.12.2021 zemřel dlouholetý chovatel německých ovčáků, funkcionář klubu ČKNO,ČKa rozhodčí, pan Jiří Šiška.

 

25.11.2021

Přidány výsledky bonitace v Litoměřicích - ZDE


 

23.10.2021

Přidány výsledky výstavy a bonitace v Hajništi - ZDE a ZDE

Přidány výsledky výstavy a bonitace v Teplicích - ZDE a ZDE

 

05.09.2021

Přidány propozice a přihláška na výstavu v Hajništi - ZDE a ZDE

Přidány propozice a přihláška na bonitaci v Hajništi - ZDE a ZDE


01.09.2021

Přidány propozice a přihláška na výstavu + bonitaci v Teplicích - ZDE

17.08.2021
Přidány výsledky výstavy v Lovosicích která se konala dne 14.08.2021 - ZDE


10.07.2021
Přidány výsledky výstavy v Litoměřicích, která se konala dne 19.06.2021 - ZDE

 

Přidány propozice bonitace v Lovosicích, která se koná dne 14.08.2021 - ZDE

18.05.2021


Přidány propozice výstavy v Litoměřicích, která se koná dne 19.06.2021 - ZDE - ZDE
On-line přihláška - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq9vgbzvoxgxVXPVkDLm3SrRFuxQBfyNbiJWqnrgEh-Ko9Dw/viewform

18.05.2021

Přidány výsledky bonitace v Chomutově ze dne 14.05.2021 - ZDE

17.05.2021

Platí pro tréninky i zkoušky.

V současné době můžou venku hromadně sportovat všichni amatérští sportovci, kteří jsou organizovaní ve sportovních svazech. Musí být ale splněny podmínky maximálně 30 osob na sportovišti a limit 1 sportovec na 15m² plochy sportoviště.

Dále sportovci musí před sportováním podstoupit PCR test (max. 7 dní před) či antigenní test (max. 72 hod. před), mít potvrzení o prodělané nemoci nebo mít vystavený certifikát od Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování. V případě testování dětí může zákonný zástupce čestným prohlášení doložit, že dítě bylo negativně testováno ve škole. Případně lze využít samotestování na místě. Podmínku testování nemusí splňovat děti do 6 let.

Organizátor amatérské sportovní přípravy musí uchovat kontaktní údaje účastníka (ideálně telefonní číslo) po dobu 30 dnů- to kdyby došlo k nákaze a účastníci by museli být trasováni.

Apelujeme na ZKO, aby při své činnosti, terénincích i zkouškách, dodržovaly pravidla MZ.


I nadále platí, že se může zúčastnit osoba která:

a) absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem (lze doložit i potvrzením od zaměstnavatele) nebo

c) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

d) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.)


http://www.kynologie.cz/aktuality/provoz-zko-od-10-5-2021.htm


16.04.2021

POZOR - ZMĚNY PRO CHOVATELE  A PORADCE CHOVU

Změny v ZŘ - Hlášení vrhu pro NO
nová upravená verze formuláře Hlášení vrhu, na základě kterého Plemenná kniha přiděluje zápisová čísla všem štěňatům vrhu. Vzhledem k zapracování Směrnice pro vydávání tetovacích a zápisových čísel do nového Zápisního řádu ČMKU, je povinností chovatele zažádat o přidělení evidenčních (zápisových) čísel plemennou knihu nejpozději do 4 týdnů věku štěňat. Přidělení zápisových čísel bude provedeno na základě vyplněné žádanky (formulář „HLÁŠENÍ VRHU“) – tento formulář je ke stažení na webových stránkách ČKS, v sekci Plemenná kniha - Vrhy štěňat, viz: http://www.kynologie.cz/plemenna-kniha/vrhy-stenat.htm
Po zpracování žádosti zašle Plemenná kniha čísla zápisu, včetně náhledů budoucích průkazů původu přímo chovateli, ten si tak bude moci zkontrolovat, zda jsou na PK aktuální informace, jako např. zkoušky, tituly a výstavní ocenění, u všech předků vrhu. Pro urychlení dodání i vyřízení žádosti jednoznačně preferujeme zaslání emailem. V případě zaslání poštou zasíláme také poštou. Ve vztahu k novému Zápisnímu řádu ČMKU dále uvádím: V případě opravdu pozdního hlášení vrhu (po 3 měsících od narození a déle) bude požadováno ověření parentity všech štěňat. Náklady na vyšetření nese v těchto případech chovatel. Apelujte prosím na chovatele, aby tento postup dodržovali, stejně tak na poradce chovu, aby zasílali Přihlášku zápisu štěňat včas. Kromě dodržování nového Zápisního řádu, a bohužel s tím spojené vyšší administrativní náročnosti oběma stranám (PK i chovatelům), toto alespoň přinese rychlejší vyřizování vrhů, které se narodí v prvních měsících každého nového roku. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.
 
S pozdravem Ondřej Šiška tajemník Český kynologický svaz, z. s.
 

 

Současně od 1.4.2021 platí nový chovatelksý řád ČMKU, kde je změna co do počtu vrhů na feně za 1 rok...toto jsem posílala poradcům chovu e-mailem.

12.03.2021
S lítostí oznamujeme, že dne 11.03.2021 zemřel prezident klubu S ČKNO, dlouholetý chovatel německých ovčáků, rozhodčí a do poslední chvíle také aktivní trenér a závodník, pan Ing. Jiří Novotný.

 

20.01.2021

S lítostí oznamujeme, že dne 16.01.2021 zemřel dlouholetý chovatel německých ovčáků a poradce chovu, pan Jan Zounar.


 

18.01.2021

Přidány výsledky akcí z roku 2020:

Výstava Teplice - ZDE
Bonitace Teplice - ZDE
Bonitace Chomutov - ZDE
Bonitace Litoměřice - ZDE

 

Současně přidán odkaz na nové povinné formuláře z Ministerstva zemědělství k vrhům štěňat:

http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/dalsi-temata/zvirata-v-zch/ochrana-psu-a-kocek.html?fbclid=IwAR2OpcKNFLKlDq2ECU7wIcJUxFq936iXvo7JgZqQBSf4J2rho8Exxc3IJvE 

 

************************************************************************************************************

16.10.2020

Oblastní výstava v Hajništi (17.10.2020) byla ZRUŠENA.

Bonitace v Hajništi byla prozatím přesunuta na náhradní termín 29.11.202021.09.2020

Dne 20.09.2020 proběhl v areálu ZKO Ústí nad Labem Bukov školení bonitačních figurantů - po absolvování teoretické části bylo provedeno praktické přezkoušení přítomných figurantů.

Přezkušující komise:
Ing. Michaela Šultová - předsedkyně pobočky
Josef Prášil - krajský poradce chovu
Eva Karvánková - vedoucí výcviku
Nelly Kovaříková - vedoucí sportu a mládeže

Seznam figurantů rozšířen o nového bonitačního figuranta Petra Pachmana z Ústí nad labem.

 

Zápis ze školení přiložen ZDE
 

03.09.2020

Přidány výsledky bonitace v Lovosicích, která se konala dne 15.08.2020 - ZDE

01.09.2020
 

Přidány propozice na výstavu ZDE a bonitaci ZDE v Hajništi

Přidány přihlášky na výstavu ZDE a bonitaci ZDE v Hajništi


31.08.2020

Školení bonitačních figurantů
Severočeská pobočka S ČKNO pořádá dne 20.09.2020 školení bonitačních figurantů.

Místo školení: ZKO Ústí n/Labem - Bukov
Čas zahájení: 14:00

Každý účastník si musí zajistit 1 psa, který je schopen absolvovat přezkoušení povahy podle bonitačního řádu S ČKNO.

Tímto školení bude zaktualizován seznam bonitačních figurantů pobočky a současně budou doplněny aktuální kontatní údaje figurantů na stránky a pro potřeby klubu S ČKNO.


Prosíme nové zájemce o zařazení mezi bonitační figuranty, aby se předem nahlásili vedoucí výcviku pobočky - paní Evě Karvánkové. Noví zájemci budou při muset absolvovat mimo praktické části také část teoreticku v podobě písemného testu.

 

Čtečky čipů
Čtečky čipů pro okresní poradce chovu jsou připraveny k osobnímu převzetí u předsedkyně pobočky. V případě domluvy mohou být čtečky přivezeny i na nějakou konkrétní akci. Vzhledem ke křehkosti čtečky a že je součástí převzetí čtečky předávací protokol o zápůjčce, nebudou čtečky zasílány poštou.

 

26.08.2020

Přidány propozice na výstavu a bonitaci v Teplicích, která se konají dne 27.09.2020 a 3.10.2020 - ZDE


17.07.2020

Přidány propozice na bonitaci v Lovosicích, která se koná dne 15.08.2020 - ZDE


24.06.2020
Přidány výsledky výstavy v Litoměřicích ze dne 21.06.2020 - ZDE

 

12.05.2020

Přidány propozice výstavy v Litoměřicích, která se koná dne 21.06.2020 - ZDE

On-line přihláška - https://forms.gle/KWVz1B1s3jfYCPfp7

11.05.2020

Upravený kontakt na pořadatele výstavy a bonitace ve Varnsdorfu a nahlášené změny termínu akcí, pokud mi byly sděleny.

 

21.04.2020

Dne 8. dubna 2020 zemřel dlouholetý chovatel NO - pan Josef Kříž.

Vzpomínáme na našeho kamaráda

Se zármutkem v srdci Vám oznamujeme, že nás po těžké dlouhé nemoci dne 8. dubna 2020 navždy opustil náš kamarád Josef Kříž.

Tyto řádky se nám nepíší lehce, neboť jsme jej znali jako srdečného muže, který vždy rád poradil, nezištně pomáhal, byl tím, kdo s velkým citem a taktem předcházel konfliktům nebo je uhlazoval. Pepa byl skvělým bavičem, uměl každé oslavy narozenin, úspěchy na závodech a zkouškách pořádně roztočit svým Rock n‘ Rollem.

Pejskařině se začal věnovat v mládí a do řad tehdejšího Svazarmu vstoupil prostřednictvím klubu v Novém Boru. Po několika letech v roce 1975 založil s dalšími nadšenci kynologický klub ve Cvikově, kde působil jako výcvikář, figurant a podílel se nadále na jeho budování. Roku 1981 obdržel od tehdejšího národního výboru ve Cvikově čestné uznání trenéra a vedoucího výcviku mládeže kynologického klubu. Časem si založil chovatelskou stanici Zelené Terasy, ve které odchoval mnoho výborných jedinců např. Enno Zelené Terasy či Dak Zelené Terasy. První jeho odchovanou fenou a dále na ní choval, byla Aida Zelené Terasy. Účastnil se výstav nejen jako chovatel, ale i jako vodič, na mezinárodní výstavě psů v Brně předvedl Marka z Prodašic, se kterým sklidil velký úspěch.

Jako výcvikář kynologického klubu Cvikov navázal i mnoho přátelství v Německu a Polsku, kam později jezdil pravidelně na závody. Největší jeho srdcová záležitost byl pes Jax z Děčínských břízek, který nekompromisně posílal figuranty k zemi. Jen zmíníme některé úspěšné závody jako např. Vergleichskampf Flöha-Č.Lípa konajícího se 9. května 1982 v Augustusburgu v Německu, Cenu n.p. Severka Cvikov v rámci Československé spartakiády r. 1980, kde se umístil na 2. místě; závod Děčínská kotva opakovaně; závodů U Panské skály se též účastnil opakovaně a roku 1979 se umístil v kategorii ZVV2 na pěkném druhém místě.

Milý Pepo, nikdy nezapomeneme, budeš nám se svým pozitivním přístupem k životu chybět. Věnujme mu vzpomínku a účast jeho velké rodině, zejména manželce a dětem, kteří se o něj v posledních dnech jeho života obětavě starali.

Členové ZKO Cvikov

13.03.2020

Bezpečnostní rada státu vzhledem k vývoji koronaviru v Evropě rozhodla o dalších mimořádných opatřeních. S účinností od úterý 10. 3. 2020 od 18:00 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení; sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce; výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé přesahující ve stejnou chvíli 100 osob. A to do odvolání tohoto mimořádného opatření.


Na stránky přidány akce naší pobočky pro rok 2020 (výstavy a bonitace). Jelikož zatím oficiálně vyšly jen termíny bonitací, vkládám zatím podklady, které jsem zasílala panu Ing. Strouhalovi ke schválení.

 

22.01.2020
Přidáno poděkování slečny Aulické a pana Krátkého ze ZKO Louny, který zaslali Výboru Severočeské pobočky ČKNO - ZDE

 

10.01.2020
Přidány propozice na Krajskou výstavu CAC (14.3.2020) a bonitaci (15.3.2020) konané ve Štětí.

Propozice:

http://zkosteti.cz/media/files/propozice-vystava-a-bonitace-no2020.pdf

Přihláška:

http://www.vysbon.zkosteti.cz

Zdroj:
https://zkosteti.cz

 

 

 


_________________________________________________________________________


Členská schůze
Severočeská pobočka ČKNO pořádá dne 14.12.2019 od 10:00 členskou schůzi, která se uskuteční v prostorech ZKO Ústí nad Labem - Bukov.

 

Program Krajské konference Severočeské pobočky ČKNO:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti Krajské konference
 2. Zpráva předsedkyně pobočky
 3. Zpráva krajského poradce chovu a zpráva výcvikáře pobočky
 4. Zpráva pokladníka pobočky
 5. Zpráva revizní členky komise
 6. Volba orgánů volební komise
 7. Volby
 8. Delegace členů na konferenci ČKNO
 9. Diskuse – návrhy na celostátní konferenci ČKNO
 10. Závěr

!!! Z důvodu změny možnosti označení odchovaného štěněte od 1.7.2019 platí, že 10,- Kč do pokladny kraje se bude odvádět za každé ODCHOVANÉ štěně v kraji = za otetovaná štěňata i očipovaná štěňata !!!

 

S okamžitou účinností pro vrhy narozené po 1. 7. 2019 je na chovateli možnost volby označení štěňat čipem či tetovacím číslem, ale vždy celý vrh jednotně. V případě čipování budou štítky od jednotlivých čipů nalepovány do kontrolního tetovacího pásku.

 

03.12.2019
Přidány výsledky bonitace ve Varnsdorfu, která se konala dne 02.06.2019 - ZDE

 

27.11.2019
Přidány výsledky krajské výstavy v Litoměřicích, která se konala dne 16.11.2019 - ZDE


23.08.2019

Přidány výsledky bonitace v Lovosicích 2019 - více ZDE

 

22.08.2019

Klubovým vítězem pro rok 2019 se stal Mentos Cetrio

a
Klubovou vítězkou se stala Quara Hartis Bohemia

Kompletní výsledky KVV 2019 ZDE

___________________________________________________

Vložen zápis z Krajské konference klubu německých ovčáků Severočeské pobočky ze dne 6. prosince 2003 v Křižanově, která odkazuje na odvádění jednotné částky 10,- Kč z chovatelských akcí (za každého předvedeného jedince psa i feny na výstavě a bonitaci) a z otetovaného štěněte na adresu pokladníka
- USNESENÍ ZDE

___________________________________________________

13.06.2019

Přidány propozice a přihláška na bonitaci NO v Lovosicích konané dne 10.8.2019  - ZDE


18.06.2019

Přidány výsledky krajské výstavy v Litoměřicích, která se konala dne 15.06.2019 - ZDE
 

13.06.2019

Přidány propozice a přihláška na Klubovou výstavu vítězů NO, která se bude konat 03.-04.08.2019

Propozice ZDE

Přihláška ZDE

http://www.cvikov.com/

 

29.05.2019
Přidány výsledky bonitace v Litoměřicích, která se konala dne 18.05.2019 - ZDE

 

05.05.2019
Přidány výsledky bonitace v Chomutově, která se budou konala dne 01.05.2019 - ZDE

__________________________________________________________________________

19.11.2018
Přidány výsledky bonitace v Litoměřicích, která se konala dne 18.11.2018 - ZDE

 

16.11.2018

Přidány výsledky výstavy a bonitaci v Hajništi, které se konaly 03.11.2018.

Výstava- ZDE

Bonitace - ZDE

 

26.09.2018
Přidány propozice na výstavu a bonitaci v Hajništi, které se budou konat 03.11.2018.

Propozice a přihláška na výstavu ZDE

Propozice a přihláška na bonitaci ZDE

 

 

13.09.2018

Dne 11.9.2018 zemřel pan Miloslav Černovský, dlouholetý chovatel a výcvikář německých ovčáků. K jeho nejznámějším psům patří Onix z Prodašic.

Poslední rozloučení se uskuteční dne 19.09.2018 v 11:00 na lesním hřibotvě Nový Bor.

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

 

09.09.2018
Klubovým vítězem ve výkonu se stala fena Alyscha Anmireto Bohemia s body 97,93,92 = 282b.

Výsledky naleznete na odkazu: http://www.ceskyklub-no.cz/data/soubory/158_mm_ckno2018_vysledky.pdf

Foto: Profidog

07.09.2018
Klubovým vítězem pro rok 2018 se stal Xantto Hartis Bohemia

a Klubovou vítězskou se stala Ikona Dlhá Roveň.

03.09.2018
Přidány výsledky bonitace v Lovosisích - více ZDE

28.06.2018
Přidány propozice a přihláška na bonitaci v Lovosicích, která se bude konat 11.8.2018

Přihláška ZDE
 

25.04.2018
Přidány výsledky bonitace v Litoměřicích ze dne 20.5.2018 - více ZDE

20.04.2018
Přidány propozice na výstavu v Litoměřicích, která se bude konat 16.6.2018

Propozice ZDE

 

01.03.2018
Přidány propozice na výstavu a bonitace ve Varnsdorfu ve dnech dnech 2.6.2018 a 3.6.2018

Propozice ZDE

Přihláška ZDE

_______________________________________________________________________________


22.11.2017
Přidány výsledky bonitace v Litoměřicích ZE DNE 18.11.2017 - ZDE
 

24.8.2017
Přidány výsledky z bonitace v Lovosicích - ZDE


25.7.2017

Dne 22.7.2017 zemřel dlouholetý chovatel německých ovčáků pan Petr Brych. Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

 

23.7.2017

Dne 30.6.2017- 2.7.2017 proběhlo Mezinárodní mistrovství ČKNO 2017. Vítězství opět obhájil Marek Černý se psem Extreme Orex Aykmar s body 95,95,98.

Výsledky z akce naleznete zde: http://www.ceskyklub-no.cz/mezinarodni--mistrovstvi--ckno


26.6.2017
Přidány výsledky z KV Litoměřice: ZDE

14.6.2017
Přidány výsledky z Varnsdorfu: výstava ZDE, bonitace ZDE

 

29.5.2017

Dnešního dne byla položena smuteční kytice na rozloučenou se zesnulou Marií Valáškovou, kterou za KP ČKNO položil člen výboru Ing. Tomáš Karzcub a vyslovil upřímnou soustrast rodině zesnulé.16.5.2017
Přidány výsledky bonitace v Litoměřicích ze dne 13.5.2017 - ZDE
 

5.5.2017
Změna temínu výstavy a bonitace v Teplicích - akce proběhnou současně dne 8.10.2017

 

2.5.2017
Přidány propozice na KV v Litoměřicích se zadáním titulu CAC - ZDE

Odkaz na elektronickou přihlášku:

https://goo.gl/forms/m5FUQIekCG2lKFC62

 

27.4.2017
Přidány výsledky z akcí ZKO Štětí. Výstava - výsledky ZDE, bonitace - výsledky ZDE


13.3.2017
Severočeská pobočka odměnila paní Jitku Duffkovou za vynikající reprezentaci německého ovčáka na WUSV 2016, kterého se zúčastnila se psem Alex z Kristova, finanční odměnou 2.000,- Kč. Paní Jitka Duffková se stala členkou vítězného družstva ČR a jako jednotlivec se umístila na krásném 11. místě z 129 závodníků. GRATULUJEME!!!


 

28.2.2017
Vložen nový dokument - POKYNY K BONITACÍM

 

21.2.2017
Srdečně zveme všechny příznivce německého ovčáka na výstavu a bonitaci NO do Varnsdorfu ve dnech 3.6.2017 a 4.6.2017. Veškeré informace, on-line přihlášku a také přihlášku ke stažení naleznete na webových stránkách http://kkvarnsdorf.hys.cz/

 

30.12.2016
Žádáme všechny příslušné tetovače a organizátory akcí v rámci Severočeské pobočky ČKNO (rok 2016), aby zaslali příslušné peněžní odvody za otetovaná štěňata a za zúčastněné psy na akcích na účet pobočky 270537422/0300.
 

 1. otetované štěně = 10,- Kč
 2. odbonitovaný jedinec na akci v našem kraji = 10,- Kč
 3. posouzený jedinec na akci v našem kraji = 10,- Kč

 

23.11.2016
Přidány výsledky bonitace ZKO Litoměřice - ZDE

15.11.2016
Přidány výsledky bonitace ZKO Krásnoočko - Chomutov - ZDE

26.10.2016

V říjnu 2016 proběhlo Mistrovsví světa WUSV v německém městě Meppen. Vítězem se stal reprezentant ČR - Václav Ouška smiley

1. místo: Václav Ouška (CZ) a Qvido Vepeden, 289 bodů
2. místo: Jozef Adamuščin (SK) a Harysson Ad-Gür, 288 bodů
3. místo: Sjacky Cnossen (NL) a Pablo van Hamersslag, 283 bodů

Nejlepší stopa: John Jabina (DK) a Jabina Zlatan, 99 bodů
Nejlepší poslušnost: Václav Ouška (CZ) a Qvido Vepeden, 98 bodů
Nejlepší obrana: Václav Ouška – Jozef Adamuščin – Sjacky Cnossen, 98 bodů

Týmy:
1. místo: Česká republika, 846 bodů
2. místo: USA, 831 bodů
3. místo: Slovensko, 825 bodů

 

21.10.2016

20.10.2016
Přidány výsledky OV Hajniště - ZDE  a bonitace Hajniště - ZDE

 

12.9.2016
Smutná zpráva, dne 9. září 2016 zemřel v nedožitých 80 letech pan Štefan Rajnoha, kterého Severočeská pobočka nominovala do své Síně slávy v roce 2015.

Čest jeho památce.06.9.2016

Změna termínu OV Hajniště - výstava přesunuta na 16.10.2016

OV Hajniště - propozice ZDE a přihláška ZDE

Bonitace Hajniště - propozice ZDE a přihláška ZDE


20.8.2016

Dne 13.08.2016 proběhla bonitace v Lovosicích - výsledky ZDE

 

10.8.2016
Dne 6.- 7.8.2016 proběhla Klubová výstava německých ovčáků 2016.

Klubový vítěz pro rok 2016 - Xantto Hartis Bohemia

Klubová vítězka pro rok 2016 - Hexe Ornis-Bohemia

Výsledky KVV 2016 - ZDE

 

19.7.2016

Dne 1.- 3.7.2016 proběhlo Mezinárodní mistrovství ČKNO 2016. Vítězství opět obhájil Extreme Orex Aykmar s body 100,98,97.
Výsledky zde: http://www.ceskyklub-no.cz/mezinarodni--mistrovstvi--ckno


 07.7.2016
Výsledky výstavy v Litoměřicích, která proběhla 26.6.2016 - vice ZDE


29.6.2016
Propozice a přihláška na KVV 2016 - více ZDE


17.6.2016

Dne 04.06.2016 proběhla výstava ve Varnsdorfu - výsledky ZDE

31.5.2016

!!!!!

Upozornění pro všechny organizace, které chtějí pořádat akci v roce 2017. Do 28.6.2016 je potřeba nahlásit / doručit termíny plánovaných akcí krajskému poradci chovu.

!!!!!17.5.2016

Dne 14.05.2016 proběhla bonitace v Litoměřicích - výsledky ZDE


13.4.2016

Dne 09.04.2016 proběhla výstava ve Štětí - výsledky ZDE
Dne 10.04.2016 proběhla bonitace ve Štětí - výsledky ZDE

Přidány propozice na výstavu v Litoměřicích, která proběhne dne 26.6.2016 - více ZDE

30.3.2016
Informace o ztrátě akreditace společnosti GENSERVISE zjišťuje - aktuální informace přidáme neprodleně na tyto stránky. Děkujeme za pochopení.


15.2.2016

Dne 27.02.2016 proběhne výborová schůze Severočeské pobočky ČKNO v areálu ZKO Ústí nad Labem – Bukov od 9:00 a setkání bonitačních figurantů od 10:00 - pozvánka ZDE

26.1.2016

Do "Síně slávy" Severočeské pobočky byl přidán medailonek pana Štefana Rajnohy pro rok 2015 - více ZDE

13.1.2016

Vloženy propozice a přihláška na výstavu + bonitaci pořádané ZKO Štětí ve dnech 9.4.2016 a 10.4.2016 - odkaz ZDE
 

ROK 20169.12.2015

Vážení kolegové,  

zkontrolujte si každý termíny akcí ve svém kraji - viz přiložená příloha, případné změny sdělte obratem panu Prášilovi. Děkujeme.

PLÁN AKCÍ ČKNO - zde

---------------------------------------------
Přidáváme zápis z členské schůze - https://severpob-ckno.wbs.cz/clenska_schuze.docx


!!! POZOR !!!

Změna adresy vyhodnocovatele plnochruposti:

MVDr Rudolf Mac, Prostřední 417, 76502 Otrokovice

rudolf.mac@seznam.cz.

 

27.11.2015

Vloženy výsledky podzimní bonitace v Litoměřicích

18.11.2015

Dne 17.11.2015 byly do sekce "Dokumenty ke stažení" a "Plnochrupost" na oficiálním webu ČKNO přidány fotografie jako návod pro veterinární lékaře, kteří budou plnochrupost rentgenovat

http://www.ceskyklub-no.cz/plnochrupost 

 

16.11.2015

Vážení členové výboru,

dne 28.11.2015 se uskuteční Krajská konference Severočeské pobočky ČKNO v areálu ZKO Bukov – v Ústí nad Labem od 10:00. Abychom dodrželi pravidlo z předešlých Krajských konferencí, tak se výbor pobočky sejde na místě již v 9:00.

Severočeská pobočka ČKNO dle přesně daných pokynů předsednictva ČKNO zveřejnila konání Krajské konference v časopisu NO, konkrétně v čísle 7-8/2015 je přesný přehled všech Krajských konferencí a od 23.7.2015 je termín a místo konání Krajské schůze taktéž uveřejněn na oficiálních webových stránkách ČKNO a na stránkách ZKO Bukov – Ústí nad Labem.

Minulý rok byl při Výroční schůzi pobočky (dne 15.11.2014) členem klubu ČKNO nadnesen v diskusi návrh, aby se schůze svolávala před jejím konáním, jelikož si někteří lidé nemohou zapamatovat termín, pokud je zveřejněn velmi brzy. Byl jím navržen termín, aby se na schůzi upozorňovalo cca týden před konáním akce, takže se tímto snažím tento návrh podpořit a připomínám konání Krajské konference a Výborové schůze v tomto termínu.

 

S pozdravem a přáním hezkého dne,

Ing. Michaela Šultová

Program Krajské konference Severočeské pobočky ČKNO:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti Krajské konference
 2. Zpráva předsedy pobočky
 3. Zpráva krajského poradce chovu a zpráva výcvikáře pobočky
 4. Zpráva pokladníka pobočky
 5. Zpráva revizní členky komise
 6. Volba orgánů volební komise
 7. Volby
 8. Delegace členů na konferenci ČKNO
 9. Diskuse – návrhy na celostátní konferenci ČKNO
 10. Závěr

 

21.10.2015

Přidány výsledky výstavy a bonitace ZKO Hajniště

Výstava - výsledky zde

Bonitace - výsledky zde

 

17.10.2015

Světovým vítězem WUSV 2015 se stala:

Debra Zapia se psem Iron von den Wolfen - 96,96,97

 

Z našich reprezentantů se po roce nejlépe umístil Marek Černý se psem Extreme Orex Aykmar na konečném 3. místě s body 96, 96, 95.
Severočeská pobočka ČKNO byla reprezentována Jitkou Duffkovou se psem Alex z Kristova, která se s body 85, 93, 94 umístila na konečném 19. místě. Tato dvojice startovala v roce 2015 také na Mistrovství světa FCI a s body 91, 88, 98 se umístila také na 19. místě. GRATULUJEME !!!

 

7.9.2015

Světovým vítězem BSZS 2015 se stal

Ballack von der Brucknerallee
který předvedl jednu z nejlepších obran, s výsledkem 5-5

Světovou vítězkou BSZS 2015 se stala

Cristal di Casa Massarelli

2.9.2015

Přidány výsledky bonitace v Lovosicích 2015 - více zde 

18.8.2015

Klubový vítěz pro rok 2015 - Cak Hartis Bohemia

Klubová vítězka pro rok 2015 - Cessy Suché Lazce


24.7.2015

Na jednání v Jihlavě, které se uskutečnilo včera - 23.7.2015, jsme projednávali návrh akcí pobočky pro rok 2016.

Vzhledem ke kolidování některých akcí s chráněnými termíny, muselo dojít k jejich přesunutí na jiné dny. Přesunuté akce jsou vypsány červeně.
 

ZKO Litoměřice: Výstava: 25. 6.2O16, Bonitace: 2 X !  14.5.2O16, 19.11.2O16
Kontakt: Ing.Valachová Zahradnická čp.27, tel: 6O2 4O2 974

ZKO Hajniště: Výstava: 15.1O.2O16, Bonitace: 16.1O.2O16
Kontakt: p. Štefanides, Hajniště čp. 527, tel: 739 936 O53

ZKO Lovosice: Bonitace:13.8.2O16.
Kontakt: P.Vápeník, Prackovice, tel: 724 881 111

ZKO Nový Bor: Výstava: 3.7.2O16
Kontakt : JUDr.František Mach , Myslbekova čp.649. Nový Bor, tel: 732 529 892

ZKO Štětí: Výstava: 9.4.2O16, Bonitace: 1O.4.2O16
Kontakt: K.Filipová,Štětí, tel: 6O2 676 6O2

ZKO Varnsdorf : Výstava: 4.6.2O16, Bonitace: 5.6.2016
Kontakt: St. Haidl, Žitavská 1497,Varnsdorf, tel: 728 218 938

ZKO Teplice: Výstava: 25.9.2O16, Bonitace: 2.10.2O16
Kontakt: J. Vorlová, Modlanská 66, Teplice, tel: 774 303 044

Zko Chomutov – Krásnoočko: Bonitace: 5.11. 2O16
Kontakt: Josef Prášil Chomutov, Dukelská čp.1295, Chomutov 43O O1, tel. 6O3 851 752

 

Schůze Severočeské pobočky se uskuteční 28.11.2015 od 10 hodin v areálu Ústí n/abem - ZKO BUKOV.

 

7.7.2015

Dne 3.-5.7.2015 proběhlo Mezinárodní mistrovství ČKNO 2015. Vítězství obhájil Extreme Orex Aykmar s body 97,96,95.
Výsledky zde: http://mmckno2015.glisnik.com/?page=výsledky


2.7.2015

Předkládaný návrh akcí Severočeské pobočky ČKNO na rok 2016 ke schválení:
 

ZKO Litoměřice: Výstava: 25. 6.2O16, Bonitace: 2 X !  14.5.2O16, 19.11.2O16
Kontakt: Ing.Valachová Zahradnická čp.27, tel: 6O2 4O2 974

ZKO Hajniště: Výstava: 8.1O.2O16, Bonitace: 9.1O.2O16
Kontakt: Stafanidis, Hajniště čp. 527, tel: 739 936 O53

ZKO Lovosice: Bonitace:13.8.2O16.
Kontakt: P.Vápeník, Prackovice, tel: 724 881 111

ZKO Nový Bor: Výstava: 2.7.2O16
Kontakt : JUDr.František Mach , Myslbekova čp.649. Nový Bor, tel: 732 529 892

ZKO Štětí: Výstava: 9.4.2O16, Bonitace: 1O.4.2O16
Kontakt: K.Filipová,Štětí, tel: 6O2 676 6O2

ZKO Varnsdorf : Výstava: 28.5.2O16, Bonitace: 29.5.2O16
Kontakt: St. Haidl, Žitavská 1497,Varnsdorf, tel: 728 218 938

ZKO Teplice: Výstava: 25.9.2O16, Bonitace: 2.10.2O16
Kontakt: J. Vorlová, Modlanská 66, Teplice, tel: 774 303 044

Zko Chomutov – Krásnoočko: Bonitace: 5.11. 2O16
Kontakt: Josef Prášil Chomutov, Dukelská čp.1295, Chomutov 43O O1, tel. 6O3 851 752

 

Krajská výstava s titulem CAC : přidělena ZKO Varnsdorf.29.6.2015

Vloženy výsledky KV NO Litoměřice  ze dne 21.6.2015
https://severpob-ckno.wbs.cz/kv_no_litomerice_21-6-2015.pdf 

21.6.2015

Universalsieger 2015

Vítěz psi: Jogi v. Schloß Tillysburg Vítězka feny: Inci v.Waisagrund

Kompletní výsledky zde


16.6.2015

POZOR - z měna termínu bonitace v Lovosicích - bonitace se koná dne 8.8.2015 (o týden dříve)

Přidány propozice a přihláška na bonitaci v Lovosicích - více zde

12.6.2015

!!!!!

Upozornění pro všechny organizace, které chtějí pořádat akci v roce 2016. Do 28.6.2015 je potřeba nahlásit / doručit termíny plánovaných akcí krajskému poradci chovu.

!!!!!

10.6.2015

!!!!!
Severočeská pobočka má zřízený nový bankovní účet - číslo účtu je:
270537422/0300
!!!!!


 

4.6.2015
Přidáváme výsledky KV Varnsdorf a bonitace Varnsdorf, které proběhly v květnu 2015

Krajská výstava - výsledky zde

Bonitace - výsledky zde

 

20.5.2015
Vkládáme výsledky bonitace NO, která proběhla v Litoměřicích dne 17.5.2015


 

12.4.2015
Vloženy propozice na KV NO Litoměřice a odkaz na on-line přihlášku

online přihláška zde:

http://www.zko-litomerice.cz/akce.html 

propozice
https://severpob-ckno.wbs.cz/propozice_kv_no_litomerice_21-6-2015.doc
 

8.4.2015
Vloženy výsledky výstavy a bonitace ze Štětí 2015

Výstava - https://severpob-ckno.wbs.cz/povystavni_katalog_vystava_no_-_steti_2015.pdf

Bonitace - https://severpob-ckno.wbs.cz/bonitace_nemeckych_ovcaku_vysledky_-_steti_2015.pdf


5.3.2015

Na stránkách pobočky aktualizování přehledu výstav a bonitací pro rok 2015 s přímým odkazem na klubové stránky ČKNO.
Prosím jednotlivé organizátory akcí z naší pobočky, kteří by chtěli uveřejnit propozice a přihlášky na výstavy, bonitace a výsledky, aby mi je poslali osobně na e-mail: misaocko@seznam.cz


23.2.2015

Založena nová sekce MM ČKNO a Svod Plemeníků - více v hlavní nabídce menu
 

23.1.2015
!!! Psi nalezeni a vráceni majitelům!!!
Dnes okolo půl třetí ráno,v obci Srch nám někdo ukradl dva Německé ovčáky(pes + fena) oba byli 3 roky staří,černě zbarvení + pes má světle hnědé až našedlé packy,oba s PP. Slyší na jméno ARGO-tetovací č. 96468 a CHELSEA-tetovací č. 45426. Každý z nich má objek modrý -pes /červený -fena se známkou obce Srch. Za jakékoliv informace budeme moc vděční. Oba nám velice chybí !!! 608 655 083 nebo policie-158 prosím zde podávejte jakékoliv informace !! Děkujeme !!!

 

12.1.2015

Přidány výsledky podzimní bonitace v Litoměřicích

17.11.2014

Severočeská pobočka založila svojí Síň slávy, ve které bude prezentovat vynikající kynology, kteří se svými výsledky ve výkonu a v chovu nesmazatelně zapsali do kynologické historie.
Pro rok 2014 byl do Síně slávy uveden pan Adolf Heroš.
Více informací ZDE: http://www.severpob-ckno.wbs.cz/Sin-slavy.html

Dne 15.11.2014 také proběhla členská schůze Severoč. pobočky. Zápis bude brzy vložen - zápis ZDE

3.11.2014


Severočeská pobočka ČKNO pořádá dne 15.11.2014 od 11:00 členskou schůzi, která se uskuteční v prostorách ZKO Litoměřice.

2.11.2014 proběhla bonitace NO v Chomutově - Krásnoočko. Bylo přihlášeno 14 zvířat. Při vyhodnocení pochválil Ing. Jiří Novotný špičkově připravenou akci, na které se nejvíce podílel KPCH Josef Prášil s kolektivem ZKO Krásnoočko. Pan rozhodčí obzvláště vyzdvihl připravenost psů a vynikající exteriér u většiny jedinců - všichni byli zařazeni do 1. třídy chovu. Akci figuroval Jakub Klečka - bez připomínek.

Výsledková listina zde https://severpob-ckno.wbs.cz/bonitace_karta_2014.pdf27.10.2014

Aktualizován seznam a kontakty u poradců chovu naší pobočky - více zde.

13.10.2014

Světovým vítězem WUSV 2014 se stal:

Huber Helmut se psem Hank vom Weinbergblick - 99,96,97

Mezi prvními 20ti psy bylo 6 psů odchováno v ČR. Z našich reprezentantů se nejlépe umístil Marek Černý se psem Extreme Orex Aykmar. Martina Pejšu stála nepovedená vysílačka titul Mistra světa WUSV 2014.

 

24.9.2014

12.9.2014

Přidáváme propozice na výstavu a bonitaci v Teplicích

8.9.2014

Světovým vítězem BSZS 2014 se stal

Mentos vom Osterberger-land
který předvedl jednu z nejlepších obran, s výsledkem 5-5


Světovou vítězkou BSZS 2014 se stala

Zara vom Pendler

 

31.8.2014

Mistr republiky MM ČKNO

Extreme Orex Aykmar
I. místo a 292 bodů (A- 97, B- 97, C- 98), CACT, nejlepší poslušnost a nejlepší obrana
psovod: Marek Černý

 

21.8.2014

Přidán výsledek bonitace v Lovosicích

https://severpob-ckno.wbs.cz/20140821045906.pdf

11.8.2014

Přidán návrh akcí na rok 2015

https://severpob-ckno.wbs.cz/navrh_planu_ckno_pro_rok_2015.doc

10.8.2014

Výsledky Klubové výstavy vítězů za rok 2014

http://www.ceskyklub-no.cz/data/soubory/86_kvv2014_znojmo_vys.pdf

4.8.2014

Klubový vítěz pro rok 2014 - Cak Hartis Bohemia

Klubová vítězka pro rok 2014 - Mirra Hartis Bohemia

 

4.7.2014

Vložen zápis ze schůze výboru Severočeské pobočky

https://severpob-ckno.wbs.cz/vyborova_schuze_severoceske_pobocky_ckno.pdf

24.6.2014

Přidány výsledky bonitace v Kadani, která se konala 22.6.2014 - rozhodčí Ing. Jiří Novotný, krajský poradce chovu Josef Prášil, figurant Radek Holý 

https://severpob-ckno.wbs.cz/vysledky_-_katalog_bonitace_22.6.2014.doc.__2_.docx

 

23.6.2014

Přidány výsledky KV NO v Litoměřicích, která se konala 22.6.2014 - rozhodčí Jiří Šiška

https://severpob-ckno.wbs.cz/vysledky_kv_litomerice_22-6-2014.pdf

 

Přidány výsledky OV NO v Hajništi, která se konala 7.6.2014 - rozhodčí Ing. Jiří Novotný

https://severpob-ckno.wbs.cz/ov_hajniste_2014_vysledky_11.6.14.doc

 

Přidány výsledky bonitace v Hajništi, která se konala 8.6.2014 - rozhodčí Ing. Jiří Novotný, krajský poradce chovu Josef Prášil, figurant Milan Kozák

https://severpob-ckno.wbs.cz/bonitace_hajniste_8.6.2014.pdf

 

14.6.2014

Upozorňujeme na další změnu termínu - aktuální termín bonitace v Kadani je 22.6.2014

Současně upozorňujeme, že dne 22.6.2014 proběhne v areálu ZKO Litoměřice schůze výboru pobočky. Schůze bude zahájena po skončení výstavy NO.

 

12.6.2014

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Žádáme všechny zájemce o konání akcí v roce 2015, aby podklady zaslali nejpozději do konce června 2014 krajskému poradci chovu - p. Prášilovi krasnoocko@krasnoocko.cz, tel: 603 851 752

Současně také prosíme, aby jste při plánování akcí věnovali pozornost chráněným termínům!

 

21.5.2014
Vložena přihláška a propozice na bonitaci - ZKO Kadaň
Upozorňujeme na změnu termínu - aktuální termín bonitace je 21.6.2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vložena přihláška na krajskou výstavu v Litoměřicích dne 22.6.2014

 

20.5.2014
Děkuji ZKO Litoměřice za zaslání podkladů z konané bonitace NO

krajský poradce chovu Josef Prášil, figurant Ivo Valach

8.1.2014

Připravujeme schůzi pobočky pro rok 2014 - termín a místo bude brzy zveřejněno.

Současně se připravuje schůze chovatelské skupiny - případné požadavky či změny u akcí nahlašte panu Prášilovi - tel: 603 851 752

 

1.11.2013

WUSV 2013

Nejlepším umístěným Čechem - 7. místo - se stal Martin Matoušek s Furií Drapa (92, 96, 91), který také získal pohár za nejlepší poslušnost a nejlepší fenu.

Mistrem světa se stal německý závodník Huber Helmut se psem Hank vom Weinbergblick (98, 93, 97).

Česká reprezentace se z celkového počtu 33. týmů umístila 7.

Reportáž o mistrovství napíše paní Ing. Hořejší.

 

13.08.2013
Letošní kluboví vítězové:

VA 1 - Cak Hartis Bohemia
VA 1 - Merry Hartis Bohemia

 

30.05.2013

Spuštěny nové stránky klubu ČKNO:

http://www.ceskyklub-no.cz 

Na těchto stránkách jsou dostupné přihlášky a výsledky všech akcí, které klub ČKNO pořádá.


27.11.2012
Dovolte mi, abych Vás upozornila na změnu adresy pro zasílání DNA vzorků!!! (září 2013)

Generatio

Blumenstr. 49 (neu)

69115 Heidelberg (bleibt)

27.11.2012
Na stránky přidány výsledky bonitace v Litoměřicích z listopadu

 

21.6.2012
Na stránky přidány výsledky výstavy v Litoměřicích ze dne 17.6.2012
výsledky
výstavy - ZDE11.6.2012
Na stránky přidány výsledky výstavy a bonitace ve Varnsdorfu ze dne 9.6.2012 a 10.6.2012

výsledky výstavy - ZDE

výsledky bonitace - ZDE


Na stránky přidány výsledky bonitace v Litoměřicích ze dne 27.5.2012

výsledky bonitace - ZDE

 

10.5.2012
Na stránky přidány výsledky bonitace v Kadani ze dne 8.5.2012

výsledky bonitace - ZDE

 

7.5.2012
Na stránky vloženy propozice a přihláška na krajskou výstavu a bonitaci ve Varnsdorfu
(výstava 9.6.2012; bonitace 10.6.2012) -
uzávěrka přihlášek 25.5.2012

propozice     přihláška

 

9.4.2012
Na stránky vloženy propozice a přihláška na bonitaci v Kadani (8.5.2012)

propozice     přihláška

 

19.3.2012
Na stránky doplněni rozhodčí pro bonitace severočeské pobočky  2012 a také OV výstava v Teplicích (22.9.2012)

http://www.severpob-ckno.wbs.cz/Akce-SVC-pobocky-2012.html


17.2.2012
Na stránky přidána podsekce "Bonitační figuranti"  a vložen seznam bonitačních figurantů Severočeské pobočky

16.2.2012
Přidáno usnesení z celorepublikové konference ČKNO ze dne 11.2.2012

https://severpob-ckno.wbs.cz/usneseni-konference-11-2-2012.doc


12.2.2012
Dne 11.2.2012 proběhla celostátní konference ČKNO
Nejdůležitější změny:

!!! štěňata narozena 1.7.2011 musí do chovu povinně absolvovat vyšetření DLK a DNA v Německu !!!

Další změny budou na stránky doplněny co nejdříve.


20.1.2012
Změna termínů u výstavy a bonitace ve Varnsdorfu pro rok 2012


1.1.2012
!!! Spuštěny stránky Severočeské pobočky ČKNO !!!
Stránky budou postupně doplňovány. Základní informace vložíme v nejbližší možné době a stránky se postupně začnou rozšiřovat.

Současně prosíme všechny členy, aby se aktivně podíleli na obsahu stránek - zasílejte nám propozice, výsledky akcí apod. DĚKUJEME !!!